Dagens kompositfönster ger dig

underhållsfrihet, optimal funktion, och god ekonomi.

Kompositfönster består av en stålkärna som är beklädd med en PVC profil bestående av 5-kammrar (ihåligheter med stillastående luft). Termiskt isolerglas fyllt med argongas med ett U-värde från 1,3 och lägre. PVC är ett modernt material som är återvinningsbart. Våra kompositfönster är också miljömässigt intressant just på grund av underhållsfriheten, där ommålning många gånger leder till både partikeldamm och utsläpp av lösningsmedel.

 

Högvärdig PVC har extremt lång livslängd och förändras varken av fukt, ljus, ålder eller temperaturskiftningar. Underhållsbehovet inskränker sig till avtvättning med såpvatten någon/några gånger per år.

 

Den långa livslängden ger både god ekonomi och mindre miljöpåfrestning vid återvinning av kasserade fönster.
Dessutom är PVC-fönster idag återvinningsbara till 100%.

 

Kompositfönster

 

  1. Våra kompositfönster finns att få med 2-eller 3-glas kasetter fyllda med argongas.

  2. Fönsterkarmarna har en isolerande 5-kammarkonstruktion vilket ger värmeegenskaper som är bättre än hos ett homogent material som t.ex. trä.

  3. Både karm och båge har en inbyggd stålprofil som utgör ett stabilt ramverk och samtidigt fäste för gångjärn, lås och beslag.

 

 

INBROTTSHÄMMANDE

Inbrottssäkerheten är en stor fördel när det gäller kompositfönster. Fönstret har sina glaslister och beslag på insidan vilket gör det omöjligt att utifrån lyfta ur fönsterkassetten.

 

Att bryta upp fönstret utifrån med kofot går heller inte eftersom man inte får fäste på samma sätt som på ett traditionellt träfönster. Väljer man att förse fönstret med härdat glas försvårar man ytterligare för inbrott. 

INOMHUSKLIMAT

Våra kompositfönster har dubbla tätningslister vilket ger ett tystare och dammfriare inomhusklimat jämfört med traditionella träfönster. Våra sido och bottenhängda fönster har en smidig vädringsfunktion som samtidigt är barnsäkert. Fönstrets överkant är tiltbart inåt med ca 10cm. Detta ger dig en vädringsmöjlighet utan att behöva ”öppna fönstret”.

 

Vill du ha utåtgående fönster och samtidigt kunna tvätta dem inifrån så är våra populära Vridfönster ett bra alternativ.

 

BRANDSÄKERT

PVC är ett bra materialval även ur brandsynpunkt då det har en betydligt högre antändningstemperatur jämfört med trä
(390 °C jämfört med 240 °C för exempelvis furu). PVC brinner inte utan en brandkälla och självslocknar efter ca 10 minuter om brandkällan avlägsnas. Vid en brandtest på Lunds tekniska högskola observerades att öppningsfunktionen efter brand på träfönster var helt förstörd. På PVC-fönstren fungerade den fortfarande bra och kunde därmed fungera som utrymningsväg.