Långtidstest för underhållsfria PVC-fönster

Utförd hos SP Borås, Byggnadsfysiks söderfasad (hus 2 på SP).
Totalt 58 fönster i två våningar monterades i november 1994 till februari 1995.
Tretton olika fönsterkonstruktioner, alla P-märkta, typgodkända och med tre glas.
Fönstren är sidohängda, har glidhängselbeslag eller dreh-kip beslag (den typ vi använder).
Totalt 4 besiktningar utfördes: 1:a i februari & april 1997, 2:a i mars 1999, 3:e i februari 2000 och 4:e i juli 2004.

 

SLUTSATSER

Hos SP sitter tretton olika fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994/95.
Fönstren sitter i hus 2 hos SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras.

 

Bakgrunden är att när de befintliga träfönstren blev så dåliga att de måste bytas ut beslutade SP att sätta in olika fönster i en av fasadernaoch använda den som ”testfasad”. En möjlighet skapades därmed att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind.

 

Materialen i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt PVC samt aluminium.

 

Fönstren har besiktigats fem gånger, den senaste år 2007. Hela projektet fram till och med den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP Rapport 2001:31.

 

Från besiktningen 2007 konstateras: Efter omkring 15 år i bruk är 49% av samtliga inventerade PVC-fönster helt utan anmärkning. Motsvarande siffra för övriga fönsterkonstruktioner är endast 27%.

 

Vid tidigare besiktningar har konstaterats att konditionen på ytbehandlingen av träfönster har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt.

Vid besiktningen 2000 konstaterades att ”fönstren av trä uppvisade höga fuktkvoter, fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare”. Detta är givetvis inget problem för PVC-fönster, eftersom de inte ens kan ta upp fukt.

PVC-fönster

PVC-fönster uppvisar inga tecken på färgförändringar efter drygt 13 år.

 

Träfönster

Redan vid tredjebesiktningen,
efter 5 år, hadefärgen krackelerat och spruckit på träfönster.

 

Stormhake

Stormhaken är en svag punkthos alla träfönster.