Kontrollera om vi levererar just till digPostnummer:


Om du vill veta mera om våra produkter. Klicka Här!

  • Välj Fönster
  • Välj måtten och tillval
  • Kassan
  • Orderbekräftelse
Din produkt finns nu i kundvagnen. Välj nedan om du vill fortsätta att handla eller gå till kassan.

Forsätt att handla   Gå till kassan

Stäng

Reklamation

Vår affärsidé bygger på att det ska vara enkelt och bekvämt för dig som kund att handla på vår Webshop. Vi gör allt vi kan för att du ska vara nöjd med vår service, vårt bemötande och de produkter vi levererar. Trots det kan en situation uppstå där du inte helt är tillfredsställd med vårt åtagande. I så fall är vi angelägna om att du kontaktar oss så att vi får möjlighet att förbättra oss och rätta till eventuella felaktigheter. Om din order är skadad eller inte håller rätt kvalitet, vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer då att utföra en kvalitetskontroll av produkten. Om den bedöms som undermålig förbehåller vi oss rätten att åtgärda felet alternativt ersätta den med ny produkt.

Reklamera så här!

Vid en reklamation bör du kontakta oss snarast möjligt via info@friafonster.se
När vi tagit emot din reklamation och konstaterat att produkten inte håller den utlovade kvalitén, så åtgärdar vi felet alternativt levererar vi en ny vara och ersättning för det fall du betalt returfrakt. Skulle det inte gå att ersätta varan eller avhjälpa felet får du pengarna tillbaka. Detta görs inom 30 dagar. Vid återbetalning får du pengarna tillbaka inom en vecka från det att vi godkänt din reklamation. Hanteringen av reklamationer tillämpas enligt Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, hänvisar vi dig till Konsumentverket.


Stäng

Köpvillkor

1. Minsta leveransmängd
Minsta leveransmängd är: Ordervärde på 7 500Kr exklusive Frakt.

2. Normala leveranstider
Normal leveranstid är inom 3-4 veckor på order som godkänts och behandlats vardagar före kl. 12.00. Leverans sker mellan 09.00-21.00.

3. Betalsätt
Betalning med kreditkort eller via Internetbank överföring

4. Avisering
Från det att beställning är gjord, kan avisering ske. Avisering ingår till alla leveranser.

5. Tjänster och avgifter (inkl. moms)
Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

6.Godkännande av order
Fria Fönster specialtillverkar dina fönster och dörrar enligt dina måttangivelser, utan någon extra kostnad för dig. Du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Om du vill beställa är det de exakta måtten som du angett till oss, som du kommer att få på dina fönster och dörrar. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. Det är dina måttangivelser som vi tillverkar efter.

Om du vill ha spröjs så tillverkas dom i aluminium och placeras mellan glasen i glas kassetterna. Alla fönster/dörrar ses inifrån, tänk på det när du väljer hängning.  När du väl skickar in din beställning, kan ändringar ej göras. Efter lagd order går det heller inte att häva/annulera ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner.

7.Ångerrätt
Vid måttbeställda fönster och dörrar och speciellt tillverkade för Er räkning, finns ingen ångerrätt. Vid beställning gäller distans- och hemköpslagen. Den säger att om en vara specialtillverkas efter dina (kundens) önskemål så kan man avtala bort ångerrätten.

Vid reklamation ska varan, om Fria Fönster så önskar, returneras i sin originalförpackning eller emballeras väl på pall. Varan ska vara komplett. Inga paket löses ut mot postförskott. Fria Fönster kommer att debitera kunden för de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Spara alltid följesedeln som du får vid leverans. Eventuella skador/försämringar som uppstår vid retur/transport, från kund till Fria Fönster, står kunden för.

8.Leverans
Sker efter den leveranstid Fria Fönster har meddelat. Fria Fönster använder externa speditörer för transporten. Vi kan inte vid orderläggningstillfället lova eller garantera någon specifik dag eller tidpunkt för leverans, även om vi gärna skulle vilja kunna göra det.

Ni blir dock aviserad aviserad innan leverans ska ske.

Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer.

Risken för varan från Fria Fönster övergår till köparen vid leverans. Därför är det viktigt att du personligen kontrollerar godset vid leveranstillfället. Räkna så att du fått rätt antal produkter som du beställt.

Om det finns en synlig skada på varan eller skada på emballaget så skall detta skriftligen noteras antingen på fraktsedeln eller digitalt innan du som mottagare skriver under.

OBS Notera att även chauffören måste signera fraktsedeln och därmed vidimera eventuella transportskador. Vid digital signatur behövs inte detta.

I det fall du som mottagare signerar en fraktsedel ska du även behålla en kopia av fraktsedeln. Skador som inte är noterade på fraktsedeln eller digitalt ersättes ej.

Om en skada är dold och först upptäcks vid uppackning skall denna omgående anmälas till transportföretaget samt till Fria Fönster på info@friafonster.se

Dolda skador som inte anmäls inom sju dagar ersättes ej.
Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag.
Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Fria Fönster återtar varan eller meddelar annat.

Skadat eller felaktigt gods får INTE monteras.
Monterad vara kan inte reklameras. Ej heller kan någon kompensation av något slag erhållas om varan är monterad.

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av lastbilar.
Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.
Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

9. Fönster på pall
Fria Fönster transporterar dina fönster lastade på pall. Med reservation för ändrade förutsättningar för paketering.

10. Leveransönskemål
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans i god tid före leveransdagen. Fria Fönster har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om leveransplats. Våra chaufförer får under inga omständigheter köra in med truck i garage eller förråd.

11. Leverans till särskilda områden
Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

12. Ej mottagen order
Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

13. Om beställd vara inte ryms på leveransplatsen
Debitering med 625:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

14. Av kunden förorsakade dröjsmål
Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för lastbil, debiteras 625:-/tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

15. Leveransomläggning
Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller att ny leverans sker inom tio arbetsdagar. Debitering med 625:-/tillfälle.

16.Avisering
Vår transportrör ringer eller mailar dig alltid innan vi kommer med dina produkter. Därför behöver vi din e-post adress och telefonnummer (aviseringsnummer). Lämna ett mobilnummer så vi kan få kontakt med dig dagtid så att leveransen inte blir försenad.

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och Fria Fönster måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad.

Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Fönster och balkongdörrar ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall.

Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för godset när leverans sker. Förvaring av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.

Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil. Som köpare svarar du för fri framkomlighet till leveransplatsen och för att tillfarten är snöröjd och sandad vintertid. Minimum 3,5 m brett med fri höjd 4,5 m (grenfritt) samt bärighet för tung lastbil. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar.

17.Leveransförsening
Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Fria Fönster ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.

18.Betalningsvillkor
Det slutpris du har fått är med all eventuell rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer. Betalning sker antingen med kreditkort eller via Internetbank betalning.

19.Garantier
Fria Fönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar:
Mot blekning av vita fönster: 10 år.
Glas: 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutan.
Beslag och funktion: 10 år.

Glas: Fria Fönster tillämpar Svensk planglasförenings regler och riktlinjer för fel och defekter på planglas och isolerglas. Garantin omfattar självsprickor i glaset upp till 6 månader efter leverans. Garantin gäller under förutsättning att produkten är fackmannamässigt monterad och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år.
Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. Fria Fönster ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada.

20.Force majure
Fria fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, brist på transportkapacitet, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

21.Produktreservation
Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Fria Fönster efter det att du köpt varor från Fria Fönster sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet samt tekniska produktförändringar om och när Fria Fönster finner det lämpligt.

22.Montering
Alla våra fönster byggs enligt den senaste produktionstekniken. Varje fönster funktionskontrolleras innan leverans sker till dig. Funktionaliteten på ditt fönster beror på vår tillverkning och av montaget av ditt nya fönster. Därför är det oerhört viktigt att det monteras rätt. I Fria Fönster monteringsanvisningar finns instruktioner för hur du ska montera det. Fria Fönster rekommenderar att du använder fackman för montage. Fria Fönster påtar sig inte ansvaret att efterjustera fönster åt våra kunder. Följer du dessa steg kommer du få ett fönster som fungerar klanderfritt i många år och som du blir nöjd med. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 1 månad på våra komposit fönster, annars finns risk för att tejpen färgar av sig.

23.Personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.

Med vänliga hälsningar
Fria Fönster AB


Du har valt ett mått som innebär att du bara kan få underkantshängda fönster.
D.v.s med Kippfunktion.

Vill du forstätta eller vill du ändra dina mått.

Ändra minna mått   Forstätta

Produkter

Fraktfritt!

Vid köp över 7 500 Kr

Snabbleverans

inom 3 veckor med Leverans av Freja

Betala säkert med:

Säkerbetalning med Paynova